Var med och forma den nya industrin

Pilotprojekt inom Inkomst 4.0

Inkomst 4.0 skapar en arena där köpare, leverantörer och tjänsteleverantörer sitter vid samma bord. Syftet är att sprida tips och inspiration på lönsam industriell digitalisering. Med några utvalda företag från Jönköpings län har vi tidigare genomfört ett antal spännande pilotprojekt och nu driver vi ytterligare delprojekt för att dels direkt kunna hjälpa företag att komma vidare i sin digitaliseringsresa, men också för att skapa ännu fler goda exempel.

Målet med de tidigare genomförda pilotprojektet var att hitta en metodik för att digitalisera så effektivt som möjligt. Du kan läsa om dem längre ner på denna sidan och de är goda exempel som kan inspirera dig att låta ditt företag påbörja sin digitaliseringsresa.

Bland de pilotprojekt som drivs just nu finns (klicka på raden eller ruta nedanför för mer info):

Energimätning – effektivisering

CO2-deklaration

Prova-på koppla upp maskiner

Visionsystem – pilotprojekt på Eboss AB

Ljudanalys

Vill du delta?
Kontakta oss!

Tidigare pilotprojekt

Se filmen som beskriver alla pilotprojekten här

Varje pilotprojekt bidrar med sin pusselbit i den ’Smarta fabriken’ och de presenteras detaljerat nederst, men de fem tidigare genomförda pilotprojekten har i korthet digitaliserat på följande områden:

Werinova, Mullsjö

Koppla upp maskiner, mäta beläggning och produktion, dela produktionsdata till kund och förbättra prognoser.

Läs mer

Hordagruppen, Värnamo

Lagra kvalitetsdata i affärssystemet och möjliggöra datadelning, skapa digital tvilling och förutsäga produktionsprocessen, göra analys på tidigare insamlad data, förbättra prognoser.

Läs mer

Stoeryd, Tranås

Dela data i affärssystemet till kund, ge kund möjlighet att ändra data och därigenom öka transparensen.

Läs mer

Qtech Group, Anderstorp

Höja maskinutnyttjandet genom att dela maskinbeläggningsdata mellan företag i ett kluster: Axelent Engineering, Stoeryd, Turnab samt Östrand & Hansen.

Läs mer

Holsby Metall, Holsbybrunn

Mäta produktionseffektiviteten och dela till kund, mäta flera processparametrar och söka rotorsaker till fel med dataanalys, AI och maskininlärning.

Läs mer