Var med och forma den nya industrin

Pilotprojekt inom Inkomst 4.0

Inkomst 4.0 skapar en arena där köpare, leverantörer och tjänsteleverantör sitter vid samma bord. Syftet är att lyfta villkoren kring industriell digitalisering. Med några utvalda företag från Jönköpings län har vi genomfört en spännande resa. Samtliga bolag har en proaktiv inställning till den pågående digitaliseringen av svensk industri.

Målet har varit att hitta en metodik för att digitalisera så effektivt som möjligt. Dessa företag är nu goda exempel som kan inspirera andra företag att påbörja sin digitaliseringsresa.

Varje pilotprojekt bidrar med sin pusselbit i den ’Smarta fabriken’ och de presenteras detaljerat nederst, men de fem företagen har i korthet digitaliserat på följande områden:

 • Hordagruppen, Värnamo
  Lagra kvalitetsdata i affärssystemet och möjliggöra datadelning, skapa digital tvilling och förutsäga produktionsprocessen, göra analys på tidigare insamlad data, förbättra prognoser
 • Stoeryd, Tranås
  Dela data i affärssystemet till kund, ge kund möjlighet att ändra data och därigenom öka transparensen
 • Qtech Group, Anderstorp
  Höja maskinutnyttjandet genom att dela maskinbeläggningsdata mellan företag i ett kluster: Axelent Engineering, Stoeryd, Turnab samt Östrand & Hansen
 • Werinova, Mullsjö
  Koppla upp maskiner, mäta beläggning och produktion, dela produktionsdata till kund och förbättra prognoser
 • Holsby Metall, Holsbybrunn
  Mäta produktionseffektiviteten och dela till kund, mäta flera processparametrar och söka rotorsaker till fel med dataanalys, AI och maskininlärning

Se filmen som beskriver alla pilotprojekten här

Stoeryd

Qtech Group

Hordagruppen

Holsby Metall

Werinova

Vill du delta?
Kontakta oss!