Var med och forma den nya industrin

Pilotprojekt inom Inkomst 4.0

Inkomst 4.0 skapar en arena där köpare, leverantörer och tjänsteleverantör sitter vid samma bord. Syftet är att lyfta villkoren kring administrativ digitalisering. Med några utvalda företag från Jönköpings län har vi påbörjat en spännande resa. Samtliga bolag har en proaktiv inställning till den pågående digitaliseringen av svensk industri.

Målet är att hitta en metodik för att digitalisera så effektivt som möjligt. Tanken är att dessa företag sedan ska vara goda exempel som kan inspirera andra företag att påbörja sin digitaliseringsresa.

Varje pilotprojekt bidrar med sin pusselbit i den ’Smarta fabriken’ och när ett pilotprojekt avslutas hoppas vi kunna visa uppmätta förbättringar, tex på produktionseffektivitet, prognosprecision, kortare ledtider, reducerade lagerbehov och effektivare logistik samt administration.

Stoeryd

Qtech Group

Hordagruppen

Holsby Metall

Werinova

Vill du delta?
Kontakta oss!