Var med och påverka villkoren på arenan

Pilotprojekt

Projektet Inkomst 4.0 vill skapa en arena där köpare, leverantörer och även tjänsteleverantörer kan sitta vid samma bord och prata om villkoren kring administrativ digitalisering. Tillsammans med några utvalda företag har vi påbörjat en spännande resa för en proaktiv inställning till den pågående digitaliseringen. Nedan kan du läsa mer om våra pågående projekt.

Stoeryd

Qtech Group

Hordagruppen

Holsby Metall

Werinova

Vill du delta?
Kontakta oss!