Var med och forma den nya industrin

Pilotprojekt inom Inkomst 4.0

Inkomst 4.0 skapar en arena där köpare, leverantörer och tjänsteleverantörer sitter vid samma bord. Syftet är att sprida tips och inspiration på lönsam industriell digitalisering. Med några utvalda företag från Jönköpings län har vi tidigare genomfört ett antal spännande pilotprojekt och nu driver vi ytterligare delprojekt för att dels direkt kunna hjälpa företag att komma vidare i sin digitaliseringsresa, men också för att skapa ännu fler goda exempel.

Målet med de tidigare genomförda pilotprojektet var att hitta en metodik för att digitalisera så effektivt som möjligt. Du kan läsa om dem längre ner på denna sidan och de är goda exempel som kan inspirera dig att låta ditt företag påbörja sin digitaliseringsresa.

Vi söker deltagande företag till ett pilotprojekt inom ljudanalys med AI (klicka på länken för mer info):

 • Ljudanalys; öka processtabiliteten men även optimera verktygsanvändning eller underhåll.

Bland de pilotprojekt som drivs just nu finns (klicka på raden för mer info):

Varje pilotprojekt bidrar med sin pusselbit i den ’Smarta fabriken’ och de presenteras detaljerat nederst, men de fem tidigare genomförda pilotprojekten har i korthet digitaliserat på följande områden:

 • Hordagruppen, Värnamo
  Lagra kvalitetsdata i affärssystemet och möjliggöra datadelning, skapa digital tvilling och förutsäga produktionsprocessen, göra analys på tidigare insamlad data, förbättra prognoser
 • Stoeryd, Tranås
  Dela data i affärssystemet till kund, ge kund möjlighet att ändra data och därigenom öka transparensen
 • Qtech Group, Anderstorp
  Höja maskinutnyttjandet genom att dela maskinbeläggningsdata mellan företag i ett kluster: Axelent Engineering, Stoeryd, Turnab samt Östrand & Hansen
 • Werinova, Mullsjö
  Koppla upp maskiner, mäta beläggning och produktion, dela produktionsdata till kund och förbättra prognoser
 • Holsby Metall, Holsbybrunn
  Mäta produktionseffektiviteten och dela till kund, mäta flera processparametrar och söka rotorsaker till fel med dataanalys, AI och maskininlärning

Se filmen som beskriver alla pilotprojekten här

Stoeryd

Qtech Group

Hordagruppen

Holsby Metall

Werinova

Vill du delta?
Kontakta oss!