Mål med projektet

Formsprutning av plast är Werinovas huvudsakliga arbetsområde och man vill i detta pilotprojekt effektivisera produktionen på ett flertal sätt. Dels vill man placera en mängd sensorer på produktionsmaskinerna i syfte att öka effektiviteten, tillämpa bättre förebyggande underhåll samt öka utnyttjandegraden och produktionseffektiviteten.

En målsättning är också att skapa rationella och automatiska rapporteringsfunktioner till kunderna, bla för att kommunicera mängden producerade detaljer. Werinova vill också förbättra pricksäkerheten på prognoserna från kunderna, som idag varierar avsevärt. Med hjälp av dataanalys och artificiell intelligens räknar man med att kunna förbättra kvaliteten på prognoserna och på så sätt minimera lagerbehoven.