Mål med projektet

Formsprutning av plast är Werinovas huvudsakliga arbetsområde och man vill i detta pilotprojekt effektivisera produktionen på ett flertal sätt. Dels vill man placera en mängd sensorer på produktionsmaskinerna i syfte att öka effektiviteten, tillämpa bättre förebyggande underhåll samt öka utnyttjandegraden och produktionseffektiviteten.

En målsättning är också att skapa rationella och automatiska rapporteringsfunktioner till kunderna, bla för att kommunicera mängden producerade detaljer. Werinova vill också förbättra pricksäkerheten på prognoserna från kunderna, som idag varierar avsevärt. Med hjälp av dataanalys och artificiell intelligens räknar man med att kunna förbättra kvaliteten på prognoserna och på så sätt minimera lagerbehoven.

Projektets status just nu

Werinova har gjort fina framsteg under projektets gång och man börjar nu få bättre kontroll på sin egen process och produktionsresultat. Förbättrad kommunikation har gett bättre prognoser och volymprodukterna har nästan 100-procentiga prognoser. Detta har även allmänt förbättrat kommunikationen till kund. 

Investeringar av nya verktyg har effektiviserat produktionen, man mäter och förbättrar effektivitetstalen samt håller på att automatisera rapporteringen till kund. Werinova jobbar även på att identifiera rotorsaker till fel och fokuserar på att förbättra prognoser för att reducera lagerbehov. Idag har man börjat filtrera och analysera sensordata. En testdatabas skall implementeras och till denna ska man importera sensordata via den befintliga API:n som är en slags gränssnittsserver med databas mellan sensorerna och systemet för dataanalys. Från den databasen kommer Werinova snart att kunna skapa den visualisering/instrumentpanel som återstår att göra i projektet.