Ljudanalys verktyg för processtabilitet?

Vi har startat ett pilotprojekt där vi analyserar ljud från produktionsmaskiner. Avsikten är att förbättra stabiliteten i processerna men även optimera verktygsanvändning eller underhåll. Ljud från maskiner eller en fabrikslokal kan processas av ett AI-system för att identifiera enskilda maskiner eller avvikelser.

Några exempel på applikationer:

  • Maskinövervakning – larm vid missljud, tex när ett verktyg riskerar avbrott/haveri
  • Maskinutnyttjande – mäta vilka maskiner som är aktiva utan individuella sensorer
  • Processoptimering – visst ljud vid en viss process, tex när ett verktyg blir slött och antingen gör produktionen långsammare eller ger sämre kvalitet.
  • Materialanalys – olika material kan ge olika ljud (t ex tjocklek)

Mätningar pågår just nu på två företag och när analyserna är klara presenteras resultaten på denna sida.

Kontakta oss för mer information:
stefan.fryleback@almi.se