Vill du använda ljudanalys för att förbättra produktionen?

Vi söker företag som vill analysera ljud från sin produktion. Avsikten är att förbättra stabiliteten i processerna men även optimera verktygsanvändning eller underhåll. Ljud från maskiner eller en fabrikslokal kan processas av ett AI-system för att identifiera enskilda maskiner eller avvikelser.

Några exempel på applikationer:

  • Maskinövervakning – larm vid missljud, tex när ett verktyg riskerar avbrott/haveri
  • Maskinutnyttjande – mäta vilka maskiner som är aktiva utan individuella sensorer
  • Processoptimering – visst ljud vid en viss process, tex när ett verktyg blir slött och antingen gör produktionen långsammare eller ger sämre kvalitet.
  • Materialanalys – olika material kan ge olika ljud (t ex tjocklek)

Kontakta oss för mer information, välkommen med din intresseanmälan till:
stefan.fryleback@almi.se