Reducera energiförbrukningen – Inkomst 4.0 hjälper dig!

Energieffektivisering är inget nytt men har fått extra uppmärksamhet mot bakgrund av de stigande energikostnaderna. De flesta tillverkande företagen har energitjuvar som går att åtgärda, ofta med ganska enkla medel. Potentialen är stor och med nuvarande energikostnadsnivåer är återbetalningstiden ofta kort. Med Inkomst 4.0 har du möjlighet att mot en reducerad kostnad få en analys som vägleder dig till de mest kostnadsreducerande insatserna.

Så här går energieffektiviseringen till:

1. Sju mätsensorer placeras på strategiska platser i företaget, som väljs beroende på förutsättningar och utgångsläge.
2. Efter några veckors mätning är de största elenergiförbrukarna identifierade.
3. Efter våra konsulters analyser ger vi dig förslag på förbättringsåtgärder.
4. När förbättringsinsatserna genomförts fortsätter mätningarna för att verifiera att åtgärderna gett önskad effekt.

Den subventionerade kostnaden för att ta del av energieffektiviseringen är 10 800:- och insatsen kan pågå upp till sex månader. Vill du fortsätta på egen hand efter insatstiden kan du ta över aktiviteten på egen hand.

Kontakta oss för mer information, välkommen med din intresseanmälan till:
stefan.fryleback@almi.se

Observera att antalet deltagande företag är begränsat.

Stefan Frylebäck, projektledare Inkomst 4.0

Peter Malm, koordinator Inkomst 4.0