Inkomst 4.0 har hittills
identifierat eltjuvar (årsbasis):

Denna energieffektivisering motsvarar 290 villors årsförbrukning eller 482,8 ton CO2

Reducera energiförbrukningen – Inkomst 4.0 hjälper dig!

Energieffektivisering är inget nytt men har fått extra uppmärksamhet mot bakgrund av de stigande energikostnaderna. De flesta tillverkande företagen har energitjuvar som går att åtgärda, ofta med ganska enkla medel. Potentialen är stor och med nuvarande energikostnadsnivåer är återbetalningstiden ofta kort. Med Inkomst 4.0 har du kunnat få en analys mot en reducerad kostnad som vägleder dig till de mest kostnadsreducerande insatserna. Se mer info längre ner.

Här hittar du sju tips på energieffektivisering.

Laserkraft

Hydal Aluminium Profiler

Vill du delta?
Kontakta oss!

Så här har gått energieffektiviseringen till:

1. Sju mätsensorer placeras på strategiska platser i företaget, som väljs beroende på förutsättningar och utgångsläge.
2. Efter några veckors mätning är de största elenergiförbrukarna identifierade.
3. Efter våra konsulters analyser ger vi dig förslag på förbättringsåtgärder.
4. När förbättringsinsatserna genomförts fortsätter mätningarna för att verifiera att åtgärderna gett önskad effekt.

Detta projektet har nu avslutats och det går därför inte att anmäla sig till just denna aktiviteten. Men det finns möjlighet att få hjälp genom ett nytt projekt som drivs av Almi Jönköping och Energikontor Norra Småland.

Kontakta oss för mer information om hjälp med energieffektivisering:
stefan.fryleback@almi.se

Stefan Frylebäck, projektledare Inkomst 4.0

Peter Malm, koordinator Inkomst 4.0

Deltagande företag: