Prova på projekt:

Öka ditt maskinutnyttjande

Många överskattar sitt maskinutnyttjande, det finns alltid mer maskintid att utvinna än man tror! Manuell mätning är inte tillräckligt exakt. Här finns ett stort mörkertal. Vi har sett exempel på företag som tror sig ha en utnyttjandegrad på 75%, men med digital mätning visar det sig vara 50%.

Hur optimerar man maskinutnyttjandet?

Genom att koppla upp maskinerna och mäta digitalt ser man potentialen, följer utvecklingen och kan styra åtgärderna.

”Produktionsuppföljning är ett kraftfullt verktyg för att optimera maskinutnyttjandet. Vi fick 20-30% mer ur maskinerna med hjälp av detta”


Michael Jonsson, AD Plast

Vad omfattar projektet?

  • Koppla upp en maskin under 6 månader för att mäta maskinutnyttjandet
  • Rådgivning och professionellt stöd för att förbättra maskinutnyttjandet
  • Ingå i nätverk med andra företag och dela erfarenheter och tips
  • Nätverksträffar med aktuell info om kommande krav, OEE-kunskap m.m.

Vad ingår i erbjudandet?

Datainsamling, mjukvara inkl. installation och konfigurering ingår under upp till 6 månader. Sensorer och hårdvara inkl. installation bekostar du själv. Kostnad för deltagande är 10 000:- exkl. moms, oavsett vilket system som installeras.

Vad händer efter projektet?

Efter projektperioden kan du välja att fortsätta eller avbryta datainsamlingen. Kostnad för fortsatt datainsamling debiteras därefter direkt av tjänsteleverantören. Du kan fortfarande delta i Inkomst 4.0:s övriga aktiviteter.

Intervju med Lisa Nelander på Vibracoustic AB med deras erfarenheter av produktionsuppföljning: