Det är häpnadsväckande många som överskattar sin förmåga och upptäcker mycket outnyttjad kapacitet när man börjar mäta maskinutnyttjandet digitalt. Att mäta är att veta och det är första steget till förbättring.

Ta nästa steg!

Delta i Inkomst 4.0-projektet, så kan du få hjälp att koppla upp en maskin under sex månader för att testa. Du får också individuell vägledning och deltar i nätverk för att utbyta erfarenheter och tips med andra företag.

Kontakta oss för att delta i Inkomst 4.0 prova-på-projekt!