Aktiviteter

Tidigare

Snacka om digitalisering – Maskinutnyttjande => 100%

7 juni 2023 kl 11:30 – 12:00

Webbinarie om hur man maximerar maskinutnyttjandet så nära 100% som möjligt

Vill dina kunder att du ska producera mer? Använder du redan maskinerna till maximum? Vill du slippa investera i nya dyra maskiner och ändå leverera mer? Mät utnyttjandet på dina maskiner, om du inte redan gör det! Det finns många exempel på företag som ökar maskinernas utnyttjandegrad med 20-30%!

Vårt fjärde och sista webbinarie för säsongen sändes den 7/6. Vi fick då praktiska tips på hur man går till väga, Jens Söderlund på Söderlunds Metall jobbar med maskinutvärdering med OEE/TAK-värde sedan några år och berättade hur de har gjort för att få ut mer produktion ur maskinerna. Potentialen är väldigt hög och denna metod är ett ovärderligt verktyg för att dels styra och verifiera optimeringsarbetet, men också för att hitta orsaker till processtörningar.

Dessutom berättade Mikael Norin på Laserkraft hur de kunde öka produktionseffektiviteten dramatiskt genom att paradoxalt nog stänga av maskinerna under ett skift. Man kunde producera lika mycket som tidigare, trots att maskinerna gick i två skift istället för tre! I webbinariet avslöjade Mikael hur man gick till väga.

Se webinariet i efterhand här.

Slutkonferens med Inkomst 4.0 och Husqvarna Edge

15 maj, kl 8:30 – 14:30

Konferens på Husqvarna AB.

Efter fem år är det bli dags att runda av Inkomst 4.0 och vi bjöd in till avslutningsevenemang tillsammans med Husqvarna AB den 15/5.

Under dagen summerades våra egna projekt kring maskinuppkoppling, energieffektivisering och digitalisering. Vi fick även lyssna till hur Husqvarna arbetar med mätning och uppföljning i sitt dagliga arbete. Det blev en mycket intressant visning av fabriken Husqvarna EDGE som sedan 2014 har byggts upp från grunden.

Länk till en inspelning av konferensen kommer inom kort.

Snacka om digitalisering – AI och ljudanalys

12 maj 2023 kl 11:30 – 12:00

Webbinarie om AI och ljudanalys med Safe Reaction

AI är hett, men något som hittills inte uppmärksammats så mycket är ljudanalys. Inom industrin kan ljudanalys underlätta datainsamling och Inkomst 4.0 har gjort tester på Västbo Press AB. Fredrik Löfgren på Safe Reaction AB, berättade hur detta går till.

Vårt tredje webbinarium sändes den 12/5. Då förklarade Fredrik Löfgren från Safe Reaction hur man kan förbättra stabiliteten i processerna. Förutom möjligheterna med ljud-AI diskuterades också övriga möjligheter och utmaningar som AI nu skapar för tillverkande företag.

Se webbinariet i efterhand här.

Snacka om digitalisering – Vision-AI, ChatGPT och chatrobotar som ger affärsnytta

14 april 2023 kl 11:30 – 12:00

Webbinarie om Vision-AI och chatrobotar med Norditech

AI är ett av de hetaste ämnena på agendan just nu, men hur hittar man affärsnyttan?

Vårt andra webbinarium gästades av Philip Alm som är en av grundarna till företaget Norditech. De har utvecklat den smarta AI-kameran ”Label Detector”. I Inkomst 4.0-projektet hjälper den EBOSS AB att kontinuerligt inventera sitt lager.

Vi fick också beskrivning om hur vision-AI fungerar, men också exempel på hur AI kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete och underlätta administrationen. Dels demonstrerades hur ChatGPT kan integreras i en chat-bot på företagets egna hemsida som kundsupport. Dessutom fick vi se hur AI integrerad i affärssystemet underlättar det administrativa arbetet.

Se webbinariet i efterhand här.

Stefan Frylebäck, projektledare Inkomst 4.0
Philip Alm, VD Norditech AB

Snacka om digitalisering – Energieffektivisering

17 Mars 2023 kl 11:30 – 12:00.
Webbinarie om energieffektivisering med Forserum Safety Glass och Energikontor Norra Småland

De flesta tillverkande företag har energitjuvar som går att åtgärda, ofta med ganska enkla medel. Men, hur hittar man energitjuvarna?

För närvarande deltar ca 25 företag i Inkomst 4.0 erbjudande om energieffektivisering och ett av dem är Forserum Safety Glass. Under detta webinariet fick vi höra hur Ulf Clausén berättade man reducerat sina elkostnader på Forserum Safety Glass.

Sju tips på hur man hittar eltjuvar i industrimiljö beskrevs och de flesta åtgärder ger effekt mycket snabbt.

Dessutom fick vi rykande aktuell information om de elstöd som finns för företag och även är på väg. Joel Runesson från Energikontor Norra Småland berättade om de stöd som elintensiv industri kan söka nu.

Se webbinariet i efterhand här.

Stefan Frylebäck, projektledare Inkomst 4.0
Ulf Clausén, teknisk support Forserum Safety Glass
Joel Runesson, projektledare Energikontor Norra Småland

Slå mynt av din data!

15 november 2022 kl 11:00 – 11:15

Panelsamtal på Elmia Subcontractor 2022 (inspelning publiceras inom kort)

Hur kan vi skapa värde av all data som samlas in? Många företag går miste om möjliga intäkter bara för att de inte vet vilka möjligheter som data kan erbjuda med ökade insikter och sätt att utveckla tjänster.

Hur kan man bäst få ut affärsnytta ur sin digitalisering?

Deltagare: Stefan Frylebäck, Inkomst 4.0 samt Bernt Gustin, Cordevo. Magnus Mörstam leder samtalet.

Mät på dina maskiner – producera mer!

15 november 2022 kl 11:30 – 11:45

Intervju på Elmia Subcontractor 2022 (inspelning publiceras inom kort)

I stort sett alla överskattar sitt maskinutnyttjande. Potentialen för att höja utnyttjandegraden är stor! Söderlunds Metall berättade hur de har ökat maskinutnyttjandet med över 25% och förbättrat hållbarheten på köpet.

Deltagare: Jens Söderlund, Söderlunds Metall AB. Stefan Frylebäck leder samtalet.

Elspar – sänk dina elkostnader nu!

16 november 2022 kl 15:00 – 15:50

Panelsamtal samt fallbeskrivningar på Elmia Subcontractor 2022 (inspelning publiceras inom kort)

Panelsamtal och föreläsning om hur du kan redan nu sänka dina elkostnader. Praktiska tips. Höstens viktigaste fråga – hur sänker du som företagare dina elkostnader i den elkris som råder.

Sinfs VD Sanna Arnfjorden Wadström höll tillsammans med Jonas Tannerstad från Örebrobostäder och Lotta Bångens från EEF ett föredrag följt av paneldiskussion kring hur du som företagare kan ställa om i den rådande elkrisen.

Stefan Frylebäck berättade om två företag som deltagit i Inkomst 4.0 energieffektiviseringsprojekt. Efter elmätning och analys har Laserkraft sparat 520 000 kWh och Hydal jagar onödigt standby-förbrukning på kvällar och helger med stor framgång.

Deltagare:

  • Sanna Arnfjorden Wadström, Sinf
  • Lotta Bångens, EEF
  • Jonas Tannerstad, Örebrobostäder
  • Stefan Frylebäck, Inkomst 4.0 Almi Jönköping
  • Robert Dahlman, Dahlmans Kylteknik

Energieffektivisering – hitta onödig förbrukning

19 oktober 2022 kl 8:00

Seminarie i Bredaryd med studiebesök på Laserkraft AB (inspelning publiceras inom kort)

De flesta tillverkande företag har energitjuvar som går att åtgärda, ofta med ganska enkla medel. Men, hur hittar man energitjuvarna?

Under en halvdag fick vi veta mer om hur vi med hjälp av mätning kan identifiera energitjuvar, reducera elförbrukningen och därmed elkostnaderna.

Flera företag berättade om vilka resultat de hittills har fått under den mätning och energieffektivisering som genomförs i samarbete med Inkomst 4.0. Erfarenheter, resultat och åtgärder från Laserkraft och Hydal Aluminiumprofiler inledde, sedan fick vi även lyssna till Hordagruppen, Gjuteribolaget Bredaryd, Forserum Safety Glass, Lundbergs Pressgjuteri och Swede-Wheel.
Dagen avslutades med ett intressant studiebesök på Laserkraft.

Eventet anordnades tillsammans med Energikontor Norra Småland, en del av Region Jönköpings Län.

Öka din lönsamhet – digitalisera rätt

11 maj 2022 kl 9:00

Seminarie på AD-Plast AB i Anderstorp (inspelning publiceras inom kort)

Världen förändras och vi är en del av den. Hur rustar vi oss för kommande krav på transparenta flöden och mätning av produktionseffektivitet inom industrin?  

Eventet 11/5 lärde oss mer om industriell digitalisering och hur vi bäst tar tillvara på digitaliseringens möjligheter. Allt för att skapa bättre processer, öka maskinutnyttjandet och i slutändan höja kundvärdet. 

Michael på AD-Plast berättade om hur de optimerat sin produktion med hjälp av digitala lösningar. Vi fick också en rundvandring i deras fabrik för att se allt på nära håll.  

Eventet anordnades tillsammans med Energikontor Norra Småland, en del av Region Jönköpings Län.

Subcontractor Tech Arena: Våga dela data!

10 November 2021 kl 11:00.

Inkomst 4.0 ställde ut på Elmia Subcontractor 2021 i Jönköping, både i Smålandsmontern och på Tech Arena. Där träffade vi många som ville prata om industriell digitalisering. Det var företag som var intresserade av att delta i pilotprojekt, men även leverantörer av digitaliseringstjänster. En av Subcontractor-mässans fördelar är just möjligheten att kunna ta del av en bred tjänstekatalog.

Vi deltog även i ett direktsänt samtal, tillsammans med Marcus Holmberg från Stoeryd och Viktor Andersson från Chaintraced. Magnus Mörstam modererade och temat var ”Våga dela data!

I en alltmer komplex värld gäller inte längre att “ensam är stark”. För att fortsätta vara ett konkurrenskraftigt företag krävs samarbete med andra. Digitaliseringen gör det lättare att samarbeta och göra det på helt nya sätt, men det krävs tillit och mod att våga dela information med andra.

Se samtalet i efterhand här.

Stefan Frylebäck och Marcus Holmberg

Stefan Frylebäck, projektledare Inkomst 4.0, Marcus Holmberg, marknad och säljchef, Stoeryd.

Holsby Metall –AI och dataanalys hjälper dig att minimera produktionsstörningar

25 februari 2021 — Se inspelning

Många pratar om Artificiell Intelligens, dataanalys och maskininlärning. Men vilka fördelar kan de teknikerna ge den tillverkande industrin? Är tekniken mogen? Hur går man till väga för att införa tekniken?

Inkomst 4.0 har testat tekniken i skarpt läge på företaget Holsby Metall i Holsbybrunn. Under det här webbinariet berättar företaget själva om hur man gått tillväga och vilka erfarenheter man har.

Tenfifty har skapat pilotprojektets system för dataanalys och berättar mer om vilka möjligheter och begränsningar som finns. De berättar också om arbetet med dataanalys på Holsby Metall.

Werinova – Sensorer och IoT på dina maskiner ger dig transparens och mer koll på din produktion

26 November 2020 — Se inspelning

Detta Inkomst 4.0-seminarium arrangeras i samarbete med Werinova, RISE, Almi Jönköping och Mullsjö Utveckling. Seminariet har titeln “Werinova – Sensorer och IoT på dina maskiner ger dig transparens och mer koll på din produktion”.

Seminariet berör fler heta ämnen. Michael Bogren på Odette Sweden berättar om fordonsindustrins ansträngningar för att öka spårbarheten på fordonskomponenter, bla med hjälp av blockchain-teknik. Dessutom berättar Andreas Dahlqvist, som är programansvarig från Telia för 5G i Sverige, om status för införandet av 5G-teknik i Sverige.

Webbinarium med Jönköpings kommuns näringslivsavdelning om industriell digitalisering 

19 November 2020

Många är nyfikna på industriell digitalisering, men är osäkra på vilken ände man ska börja. Vilken teknologi passar just mitt företag? Syftet med föreläsningen är att ge företag inom främst tillverkningsindustrin i Jönköpings kommun praktiska tips för hur de kan utveckla sitt företag digitalt och välja strategi.

Här får du möjlighet att lyssna på Inkomst 4.0s projektledare Stefan, Patrik Holst från Jönköpings kommun samt Mikael Ronder, VD Östrand & Hansen när de pratar digitaliseringstips.

Öppet seminarium med Qtech – maximera maskinutnyttjandet genom att företagskluster delar maskinbeläggningsdata

5 November 2020

Almis digitaliseringsprojekt Inkomst 4.0 har skapat ett företagskluster där Qtech, Axelent Engineering, Östrand & Hansen, Stoeryd och Turnab ingår.

Ur hållbarhetssynpunkt är det naturligtvis bäst om maskinerna används fullt ut och med den portal som Inkomst 4.0 har tagit fram är det enkelt för ett företag som har en beläggningstopp att kapa, att ställa en fråga via en digital plattform, för att se om något annat företag har tillgänglig kapacitet.

Detta pilotprojekt har varit ett samarbete med Science Park och Innovation Runway och är ett exempel på digitaliserad Gnosjöanda!

Stoeryd – Spara tid och pengar med integration av affärssystem mellan kund och leverantör

14 oktober 2020

Stoeryd AB i Tranås ville förenkla kommunikationen med sina kunder och kopplade samman sitt affärssystem med deras kund ComfortSystem. Vinsterna visade sig direkt och fler kunder håller nu på att anslutas till systemet. Låt dig inspireras av Stoeryds berättelse och seminariets föreläsare Gustav Rosén från Entiros i Tranås, Mathias Gyllensvärd från Orango och även Andreas Rickman från Comfortsystem. Information om seminariets agenda hittar du på anmälningssidan.

Seminariet sker i samarbete med Stoeryd, Tranås United, Almi Jönköping och RISE Research Institutes of Sweden.

Öppet seminarium hos pilotföretaget Hordagruppen AB i Värnamo

29 September 2020 — Se inspelning

Bättre processoptimering i din produktion med datadelning, IoT och AI. John Lejon på Hordagruppen och Marcus Nilsson på Gimic berättar om Hordagruppens digitala resa, där man installerat kameror i produktionslinan, som gör kontinuerlig kvalitetskontroll med hjälp av AI-bildbehandling.

Jon Lindén på EKKONO är också med och berättar om grunderna för decentraliserad AI för industrin. En introduktionsföreläsning du inte får missa!

Digitaliseringseminarie hos pilotprojektet HordaGruppen – hur digitalisering i praktiken kan stödja företags process- och kvalitetsoptimering

2019-12-17

Inkomst 4.0 arrangerade ett digitaliseringsseminarium, tillsammans med RISE och Skärteknikcentrum på HordaGruppen, där John Lejon och många andra spännande föreläsare berättade om sina erfarenheter. Det var ett stort engagemang hos deltagarna som under seminariet fick ställa frågor gällande digitalisering och diskuterade hur industrin bör digitalisera.

 

Bild: John Lejon visar en produktionscell med sensorer och AI.

Elmia Subcontractor mässan 2019

2019-11-12

Inkomst 4.0 höll flera uppskattade föreläsningar på IoT Arenan under mässan. Huvudtemat var digitalisering som ger konkurrenskraft. Föreläsningarna berörde allt ifrån praktiska tips på hur man börjar sin digitaliseringsresa till vad man ska tänka på när man ska investera i dataanalys och AI-system till sin produktion.

Du kan se alla föreläsningarna på vår Youtube-kanal och de fyra föredragen handlade om:

  1. Digitalisering som ger konkurrenskraft – hur börjar man? – Inkomst 4.0
  2. Bättre processoptimering med hjälp av datadelning, AI och IoT. – Hordagruppen AB
  3. Fördelarna med att digitalisera administration och produktion. – Stoeryd AB
  4. Hur man handlar upp industriellt AI-system – fokus förarbete! – Holsby Metall AB

Möbelriksdagen 2019 – Almi skapar möjlighet för Industriell digitalisering

2020-03-21

Under möbelriksdagen bjöd Almi på två föreläsningar som hölls av Marcus Holmberg och av Mikael Jonsson på AD Plast.

Marcus Holmberg från Stoeryd Mekaniska föreläste om digital strategi. Stoeryd har digitaliserat produktionsstyrningen för att göra den så användarvänlig som möjligt. ‘One-click-solution’ har varit deras ledstjärna, användaren ska inte behöva klicka sig fram bland onödiga menyer och dialogfönster.

 

Mickael Jonsson från AD Plast föreläste om självgående truckar och berättade om hur de infört AGV (självgående) truckar för att förbättra arbetsmiljön, som en del i deras omfattande digitaliseringsstrategi.


Affärsracet 2018, Inkomst 4.0 – Digitalisering med Peter Bryntesson

2018-05-30

Peter Bryntesson, Senior Advisor and projektledare på Fordonskomponentgruppen (FKG), berättade om digitaliseringstrender i fordonsbranschen på Almis seminarie om industriell digitalisering. Detta presenterades på Affärsracet på Scandinavian Raceway i Anderstorp.

Affärsracet 2018 – Inkomst 4.0, Digitalisering med John Wibrand

2018-05-30

John Wibrand, Innovationsledare på Cybercom, visade under Almis seminarie exempel på industriell digitalisering. Detta presenterades på Affärsracet på Scandinavian Raceway i Anderstorp.

Almi – Inkomst 4.0 projektpresentation Elmia Subcontractor mässan 2018

2018-11-16

Almis digitaliseringsprojekt – Inkomst 4.0 – presenterades på Elmia Subcontractor 2018 i en intervju med projektledaren Stefan Frylebäck. Projektet handlar om att inspirera leverantörsföretag att börja jobba med industriell digitalisering, bl.a i syfte att höja sin konkurrenskraft.