I den företagstäta Gnosjöregionen har ett antal företag knutits ihop i ett företagskluster, där Qtech har blivit den samordnande knutpunkten, i syfte att öka maskinernas beläggningsgrad. Orderingång svänger ju alltid fram och tillbaka och ibland är det luckor i maskinernas planeringssystem, medan det annars kan vara så överbelastat att det känns som om dygnet skulle ha 40 timmar…

Mål med projektet

En idé föddes om att man skulle kunna koppla samman ingående företags maskinplaneringsystem, så att det blir enkelt att få en överblick och kunna se vilka maskiner som har låg beläggningsgrad. Om ett företag har en beläggningstopp att kapa, ska det vara enkelt att ställa en fråga via en digital plattform, för att se om det är något annat företag som råkar ha tid över i någon av sina maskiner. Huvudsyftet med pilotprojektet är att integrera företagsklustrets affärssystem och sammanställa maskinbeläggningsdata för utvalda maskiner. I klustret förekommer ett antal olika affärssystem som gör uppgiften extra utmanande.

Om projektets mål uppnås, så kommer beläggningsgraden att öka, då luckor i maskinplaneringen fylls ut. Samtidigt kommer företagen att kunna erbjuda snabbare leveranser till sina kunder, då produktionskapaciteten blir mycket större. Gnosjöandan blir digitaliserad!

Denna pilot bedrivs i samarbete med Innovation Runway inom Science Park i Jönköping och där bearbetades också idén initialt. Inkomst 4.0 har nu stafettpinnen, i syfte att se vilka tekniska lösningar som är lämpligast och visa att det är möjligt att integrera data från flera olika affärssystem kontinuerligt uppkopplat.