I den företagstäta Gnosjöregionen har ett antal företag knutits ihop i ett företagskluster, där Qtech har blivit den samordnande knutpunkten, i syfte att öka maskinernas beläggningsgrad. Orderingång svänger ju alltid fram och tillbaka och ibland är det luckor i maskinernas planeringssystem, medan det annars kan vara så överbelastat att det känns som om dygnet skulle ha 40 timmar…

Mål med projektet

En idé föddes om att man skulle kunna koppla samman ingående företags maskinplaneringsystem, så att det blir enkelt att få en överblick och kunna se vilka maskiner som har låg beläggningsgrad. Om ett företag har en beläggningstopp att kapa, ska det vara enkelt att ställa en fråga via en digital plattform, för att se om det är något annat företag som råkar ha tid över i någon av sina maskiner. Huvudsyftet med pilotprojektet är att integrera företagsklustrets affärssystem och sammanställa maskinbeläggningsdata för utvalda maskiner. I klustret förekommer ett antal olika affärssystem som gör uppgiften extra utmanande.

Det långsiktiga målet är att öka beläggningsgraden, då luckor i maskinplaneringen enklare kan fyllas ut. Samtidigt kommer företagen att kunna erbjuda snabbare leveranser till sina kunder, då produktionskapaciteten blir mycket större. Gnosjöandan blir digitaliserad!

Denna pilot bedrevs i samarbete med Innovation Runway inom Science Park i Jönköping och där bearbetades också idén initialt. Inkomst 4.0 har haft stafettpinnen i syfte att se vilka tekniska lösningar som är lämpligast och visa att det är möjligt att integrera data från flera olika affärssystem uppkopplade kontinuerligt.

Resultat från projektet

Vi har kunnat visa att det går att dela maskinbeläggningsdata på ett enkelt sätt genom den portal som har skapats. Den heter Co-Portal och under projektet har vi valt att anpassa den för tre olika affärssystem: Monitor, Pyramid och Jeeves, men med anpassningsprogrammering går det naturligtvis att koppla på ytterligare affärssystem. Skalbarhet har varit en ledstjärna under uppbyggnaden av portalen.

De företag som deltagit i Co-Portal är förutom Qtech Group: Axelent Engineering, Turnab, Stoeryd samt Östrand & Hansen. Huvudsyftet med projektet har uppnåtts och företagen kan enkelt söka i Co-Portal för att se vilket företag som har tillgänglig kapacitet. Man söker på en vecka eller ett intervall och anger ungefär hur många timmar man behöver handla upp, då ger portalen en snabb överblick över vilka företag som har maskiner med ledig kapacitet för önskad period.

Tekniken fungerar och systemet uppdateras löpande med aktuell maskinbeläggning. På detta sätt blir processen att söka extra kapacitet mycket enklare och vi ser tydligt att företagen på detta sätt kommer att kunna höja sin maskinbeläggning. Detta gynnar ekonomi och ekologi, då resurserna utnyttjas mer effektivt.

De problem projektet har mött har inte så mycket handlat om tekniska hinder, utan till exempel om ovilja från flera företag att dela sin beläggningsdata utan anonymitet. De känner ett obehag inför att visa sin maskinbeläggning, även om det bara visas inom det deltagande klustret och inte helt offentligt. De deltagande företagen har dock valt att acceptera transparens, vilket vi menar är en nyckelfaktor för en framgångsrik digitalisering genom datadelning. Det är helt enkelt mer lönsamt att vara mer öppen och i gengäld få bättre beläggning i maskinerna.

Ett annat hinder projektet har stött på är att företag som är intresserade av att delta i Co-Portal inte planerar sina maskiner digitalt. Istället gör man det manuellt med Post-It och whiteboards, eller Excel. Somliga planerar delvis digitalt med sitt affärssystem. För att man ska kunna delta i Co-Portal har det varit en förutsättning att de maskiner som man vill öka beläggningsgraden på med hjälp av Co-Portal måste planeras digitalt i affärssystemet. Portalen bygger på direkt digital kommunikation för att alltid ha aktuellt dataunderlag.

Stora fördelar med att planera digitalt

Vi ser många fördelar för de företag som planerar helt digitalt, några exempel:

  • Enkelt att kunna ge besked om snabbast möjliga leveranstid vid förfrågan
  • Kontroll på var en produkt finns i produktionskedjan
  • Du sparar tid på att snabbt kunna ge orderstatus till kunder utan att behöva leta ute i produktionen
  • Tidig signal hur mycket en försening i produktionskedjan skjuter fram slutleveransen

Se en intervju med Johan Andersson, VD på Horns Industriservice, som berättar om deras erfarenheter och de fördelar de upplever med digital planering.

Vad händer med pilotprojektet efter Inkomst 4.0?

De deltagande företagen fortsätter nu att vidareutveckla tjänsten tillsammans med Science Park. Målet är att kunna presentera en tjänst som alla ska kunna ansluta sig till, så att fler kan ta del av digitaliseringens fördelar, både för ekonomi och ekologi. Glenn Wilander på Qtech Group kan ge dig mer information om Co-Portalen.

Pilotprojektet har drivits i samarbete med Innovation Runway och Science Park.