Stoeryd AB är en legotillverkare i Tranås som förutom komponenter även levererar kompletta produkter. En av kunderna är ComfortSystem Scandinavia AB i Huskvarna som marknadsför bland annat vårdsängar, sängryggstöd och hjälpmedel för offentlig och privat vård. Det finns många varianter av dessa produkter och i dagsläget läggs mycket tid på administration i orderhanteringen och informationsutbyte. Ledtiden i produktionen överstiger marknadens krav på snabba leveranser, vilket skapar stora lager. För att minimera lagerbehovet behövs aktuell och korrekt lagerinformation. Det finns också specialvarianter på produkterna och administrationen kring dessa är tidskrävande.

Mål med projektet

Målet med projektet är att öka transparensen mellan kund och leverantör så att kunden själv kan se orderstatus men även på egen hand se vilka delar som finns I lager och på sikt kanske även per automatik föra in viss data direkt i Stoeryds affärssystem.

För att uppnå detta måste viss administration och informationsutbyte effektiviseras och de olika systemen integreras med varandra. De förväntade vinsterna med denna systemintegration är att reducera ledtiderna, optimera lagervolymerna samt få miljövinster genom minskade transporter. Informationsutbytet ska i någon mån vara dynamiskt, eftersom informationsbehovet förändras över tid.

Idag ger Stoeryds affärssystem full lästillgång till exempelvis lagersaldon. Systemet som tagits fram i samarbete med IT-konsultföretag har fått med mer information och funktioner i systemintegrationen än förväntat när pilotprojektet startade. Detta har gjort det intressant att koppla upp fler kunder än planerat och Stoeryd håller just nu på att skola in utvalda kunder i systemet. Systemet gör det möjligt för kunden att själv kunna exempelvis utföra ändringar direkt in i Stoeryds affärssystem. Fler live-tester mot ytterligare kunder kommer att genomföras inom en snar framtid.

Projektets målgång och resultat

Stoeryd blev klara med sitt projektarbete i juni 2020. Stoeryd har tillsammans med deras kund ComfortSystem tagit fram en unik Businessportal som tillgängliggör information digitalt, vilket har lett till en ökad transparens mellan de båda företagen. Portalen gör det möjligt att för kunden att själv kunna exempelvis utföra ändringar direkt i Stoeryds affärssystem.

De förväntade vinsterna med systemintegrationen är framför allt att reducera ledtiderna, optimera lagervolymerna samt att få miljövinster genom minskade transporter. Man ser även att tillgängligheten kommer att påverkas i stor grad eftersom kontakterna fram tills idag har varit beroende av att vissa personer måste vara tillgängliga på plats på företaget för att kunna få viss information.

Mycket av den framtida vinsten är att man genom transparensen i portalen kan bygga upp ett mycket nära och tryggt samarbete med kund/leverantör. Man kommer att kunna knyta sina kunder / leverantörer bättre till sig och bli en än mer konkurrenskraftig affärspartner. En stor fördel med portalen är att informationsutbytet är dynamiskt och att företagen själva kan lägga till eller plocka bort info i portalen på ett enkelt sätt. Detta är viktigt eftersom informationsbehovet förändras över tid.

Stoeryd arbetar just nu med att ta fram en enkel demonstrationsvideo för att enklare kunna visa på portalen och dess fördelar samt att utbilda kunder i handhavande.