Stoeryd AB är en legotillverkare i Tranås som förutom komponenter även levererar kompletta produkter. En av kunderna är ComfortSystem Scandinavia AB i Huskvarna som marknadsför bland annat vårdsängar, sängryggstöd och hjälpmedel för offentlig och privat vård. Det finns många varianter av dessa produkter och i dagsläget läggs mycket tid på administration i orderhanteringen och informationsutbyte. Ledtiden i produktionen överstiger marknadens krav på snabba leveranser, vilket skapar stora lager. För att minimera lagerbehovet behövs aktuell och korrekt lagerinformation. Det finns också specialvarianter på produkterna och administrationen kring dessa är tidskrävande.

Mål med projektet

Målet med projektet är att öka transparensen mellan kund och leverantör så att kunden själv kan se orderstatus men även på egen hand se vilka delar som finns I lager och på sikt kanske även per automatik föra in viss data direkt i Stoeryds affärssystem.

För att uppnå detta måste viss administration och informationsutbyte effektiviseras och de olika systemen integreras med varandra. De förväntade vinsterna med denna systemintegration är att reducera ledtiderna, optimera lagervolymerna samt få miljövinster genom minskade transporter. Informationsutbytet ska i någon mån vara dynamiskt, eftersom informationsbehovet förändras över tid.