Strategiskt stöd i en digital värld

Om Inkomst 4.0

Inkomst 4.0 är ett digitaliseringsprojekt inom Almi Jönköping, som finansieras av EU, Tillväxtverket och Region Jönköpings län. Vi hjälper svensk industri att synka med den digitala världen idag, så att Sverige kan vara en kraft att räkna med även imorgon. Genom att ta konkreta digitala steg nu kan vi ta klivet mot självstyrande och smarta fabriker längre fram.


Inkomst 4.0 startar om!
Nu omsätter vi erfarenheterna från den första avslutade delen av Inkomst 4.0-projektet till nya aktiviteter. Den viktigaste digitaliseringen man ska satsa på är att koppla upp sina maskiner, för att få ett redskap som hjälper dig att öka maskinutnyttjandet.

Det är häpnadsväckande många som överskattar sin förmåga och upptäcker mycket outnyttjad kapacitet när man börjar mäta maskinutnyttjandet digitalt. Att mäta är att veta och det är första steget till förbättring.

Ta nästa steg!

Delta i Inkomst 4.0-projektet, så kan du få hjälp att koppla upp en maskin under sex månader för att testa. Du får också individuell vägledning och deltar i nätverk för att utbyta erfarenheter och tips med andra företag.

Kontakta oss för att delta i Inkomst 4.0


Strategiskt bollplank
Vi hjälper företag på en strategisk nivå att förstå vilka otroliga möjligheter det finns inom det digitala industrikretsloppet. Digitalisering är ett ess i rockärmen i konkurrens med låglöneländer. Almi hjälper företag att ta täten och skapa goda förutsättningar för morgondagens smarta fabriker. Du kan se Inkomst 4.0 som ett strategiskt bollplank, men du måste ta stegen själv. Inkomst 4.0 för också samman industrins aktörer till samma bord.

Självstyrande produktion
Målet för Inkomst 4.0 är att rusta och förbereda främst underleverantörer inom industrin för kommande krav kring digitala förändringsprocesser. Det är inte en fråga om det ska hända, det kommer att ske, oavsett vad man tycker om digitalisering. Framtidens fabriker kommer att vara självstyrande och dessutom kommunicera direkt med andra maskiner och fabriker i produktionskedjan. Produkterna kommer själva att veta hur och när de ska produceras.

Synka med rätt stöd
Inkomst 4.0 finns till för att göra underleverantörer medvetna om det här, så att de kan göra konkreta åtgärder. Storföretagen som de levererar till är mycket längre fram och då måste alla tala samma språk. Annars kommer svensk industri inte längre vara intressant eller konkurrenskraftig.

Inkomst 4.0 pågår till 2023 och vårt mål är att tillverkande företag ska börja använda digitala “produktionsstödsystem” för att vara konkurrenskraftiga även i framtiden.

Vad innebär det i praktiken?

Leverantörsföretag

Köparföretag

Systemleverantörer

Omvärlden