I Bor och Horda i Värnamo kommun finns Hordagruppen, som bearbetar gummi och formblåser plast. Kunderna finns mestadels inom fordonsindustrin och kvalitetskraven ökar hela tiden. Dessutom vill kunderna ha tillgång till kvalitetsdata, vilket ställer nya krav på de administrativa systemen. Transparens är en viktig ingrediens i konceptet Industri 4.0 och köparföretagens krav på datatillgänglighet hos leverantören förutspås öka.

Mål med projektet

Redan idag använder Hordagruppen sig av kognitiva kameror som arbetar ihop med robotar, för att säkerställa att alla produkter som lämnar maskinen uppfyller kvalitetskraven. Mätdata från kameran ska lagras av spårbarhetsskäl och tanken med detta pilotprojekt är att vid behov göra mätdata tillgänglig för kunden.I steg två kommer projektet även att undersöka möjligheterna att tillsammans med kund förbättra prognoser så att maskinerna kan användas optimalt.