I Bor och Horda i Värnamo kommun finns Hordagruppen, som bearbetar gummi och formblåser plast. Kunderna finns mestadels inom fordonsindustrin och kvalitetskraven ökar hela tiden. Dessutom vill kunderna ha tillgång till kvalitetsdata, vilket ställer nya krav på de administrativa systemen. Transparens är en viktig ingrediens i konceptet Industri 4.0 och köparföretagens krav på datatillgänglighet hos leverantören förutspås öka.

Mål med projektet

Redan idag använder Hordagruppen sig av kognitiva kameror som arbetar ihop med robotar, för att säkerställa att alla produkter som lämnar maskinen uppfyller kvalitetskraven. Mätdata från kameran ska lagras av spårbarhetsskäl och tanken med detta pilotprojekt är att vid behov göra mätdata tillgänglig för kunden. I steg två kommer projektet även att undersöka möjligheterna att tillsammans med kund förbättra prognoser så att maskinerna kan användas optimalt.

Resultat från projektet

Digitalisering är ett föränderligt område, där det löpande kommer många nya möjligheter att ta tillvara på. HordaGruppen har identifierat nya möjligheter med industriell digitalisering, därför har fler uppgifter initierats utöver de mål som pilotprojektet hade från början.

HordaGruppen hade sedan tidigare utrustning för kvalitetsavsyning med hjälp av AI. I Inkomst-projektet så har Hordagruppen integrerat den digitala mätdatan direkt in i affärssystemet Monitor (via deras MI-funktion), för att ge överskådlig och smidig tillgång. Under 2019 blev Hordagruppen tillsammans med Ekkono tilldelade projektet AI-resan av Vinnova. Pilotprojektet med Inkomst 4.0 har bidragit till Vinnova-projektet och nu sammanställer Hordagruppen centralt data från miljö, maskin, verktyg och material från en produktionscell. Datan analyseras genom AI och målsättningen är att se trender – prediktiv produktion. 

Hordagruppen håller på att utveckla möjligheten att göra mät- och kvalitetsdata tillgängligt för kunden online samt jobba ytterligare på prognosförbättring i syfte att reducera lagerbehov. Mätdata strömmar in i systemet från företagets Kautex-maskin och idag håller man på att koppla upp ytterligare en maskin till systemet.

Dataströmning via Narrow Band är igång på tre sensorer. Hittills har Hordagruppen samlat in data för AI-analys med mjukvara till en krypterad plattform och man har även installerat sensorer för luftfuktighet, temperatur samt en viktsensor. Tre till fyra AI-kameror kommer inom kort att installeras på ytterligare en cell i fabriken. 

Del 2: Beskrivning pilotprojektet på Hordagruppen

Del 3: Gimic berättar om kvalitetskontroll med kameror och AI