Ett av de krav som har kommit från de stora köparföretagen inom fordonsindustrin är att leverantören måste mäta och redovisa sina effektivitetstal digitalt. Det kan mätas genom att man kopplar upp sina produktionsmaskiner med sensorer, som t.ex anger när maskinen producerar. Ställt i relation till tillgänglig produktionstid får man fram ett effektivitetstal. Det kan också mätas manuellt, men då blir det ett stort mörkertal och är onödigt tidskrävande, så en digital uppkoppling av maskinen är att föredra.

Mål med projektet

Holsby Metall arbetar bl.a med varmpressning och mäter redan idag till viss utsträckning, men rapporterar effektiviteten delvis manuellt. Detta pilotprojekt kommer att implementera en digital lösning för att göra effektivitetstalen kontinuerligt tillgängliga för kunden inklusive möjlighet för Holsby att i realtid visa på orsaker till effektivitetsförluster i maskinen. Dessutom vill företaget utöka antalet sensorer på maskinerna. Avsikten är att med hjälp av dataanalys och artificiell intelligens kunna hitta rotorsaker till fel och avbrott i produktionen och förebygga dessa.

Under hösten 2019 blev Holsby Metall utsedda till Årets Företagare Jönköpings län.

– Läs mer om utmärkelsen

Projektets status just nu

Holsby har installerat en rad olika temperatursensorer, dels för att kunna övervaka maskinerna och för att kunna beräkna effektivitetstalet (OEE-talet) som kunden efterfrågar. Dessutom kommer dess mätdata tillsammans med ett AI-system kunna förutse eventuella produktionsstörningar innan de inträffar. Tre temperaturgivare är redan på plats och ytterligare tre kommer att monteras inom kort.

Holsby Metall har även samlat in data för att kunna påbörja sin AI-modellering i samarbete med Tenfifty. Det är ju en iterativ process som tar några försök att finslipa.

Holsby Metall håller också på att slutföra arbetet med mjukvaran som beräknar OEE-värden samt gör sensordata tillgänglig online för andra applikationer, däribland den ovan nämnda AI-algoritmen.