Stimulera tillväxt
genom digitalisering

Digitaliseringen är här!

Vår tids största modeord är digitalisering, men vad innebär det egentligen? Och vad innebär det för dig som entreprenör? De flesta tänker kanske på e-handel, marknadsföring via sociala medier och appar. Projektet Inkomst 4.0 fokuserar på de delar av digitaliseringen som berör tillverkande industri och i centrum finns de nya arbetssätt och produktionsstöd som omfattas av begreppet Industri 4.0.

Många tror att Industri 4.0 handlar om att robotisera produktion, men det tillhör den tredje industrirevolutionen som påbörjades redan på 60-70-talet. I begreppet Industri 4.0 finns tre huvudsakliga ingredienser:

  • Big data’ = insamlande av stora datamängder bl.a från produktionsutrustningen
  • IoT’ = Internet of Things, vilket innebär att utrustningen kopplas upp mot Internet för att kunna lagra och dela den insamlade informationen, i syfte att vidarebehandla och förädla informationen på olika sätt
  • AI’ = Artificiell Intelligens, som ger möjlighet att låta automatiska system ta beslut på grundval av insamlad data

Sammantaget handlar det om att låta produktionsutrustningen bli mer transparent, så att man får en bättre bild av vilken status man har. Med det som underlag kan man sedan styra produktionen till att bli mer effektiv genom en större grad av direkt digitalt beslutsfattande.

Vad vinner man på detta? Några exempel:

  • Ökad användningsgrad av produktionsutrustningen
  • Kortare ledtider
  • Mindre lagerbindning

Det finns naturligtvis mer än detta, men detta är en kort introduktion till vad digitalisering kan vara ur ett industriellt perspektiv och under projektets gång kommer du att hitta mer information här.