Digitaliserad industri
är välmående industri

Hoppa på det digitala tåget

Digitalisering inom industrin är som ett fullastat tåg med möjligheter. Tåget har varit i rullning ett bra tag och i dagsläget stannar det för alla som vill, men det finns också en överhängande risk att många industrier missar tåget helt. Stig på tåget nu!

Nyckeln för svensk industri
Man kan inte stirra sig blind på att orderböckerna är fulla just nu och tänka att vi tar tag i det där med digitalisering om några år. Man kan inte vara en struts med huvudet i sanden och faxa sina kunder när kunderna i själva verket vill ha orderbekräftelser direkt in i sina affärssystem. Inkomst 4.0 handlar om att få svenska industrier att ta till sig alla fördelar med digitalisering, så att kärnan i svenskt näringsliv inte blir ståendes vid perrongen.

Konkret digitalisering
Digitaliseringen ger dig möjligheter att göra saker på nya sätt och utmana etablerade affärsmodeller samt strukturer. Det pratas mycket om digitalisering och automation, men samtidigt är det få som faktiskt vet var man ska börja och hur man tillämpar konkreta digitaliseringsinsatser i verksamheten. Det är på tiden att vi pratar om digitalisering på ett konkret sätt, för den är högst verklig. En monumental möjlighet för alla som förstår den och samtidigt en extrem risk för alla som avfärdar den.

Digitalt samspel runt bordet
Inkomst 4.0 handlar inte om satsningar på exempelvis robotar, det handlar om att få hela produktionen att tala samma språk och spela enligt samma digitala regler. Att få underleverantörer, köparföretag och systemleverantörer att samspela digitalt på ett helt annat sätt. Det kan leda till ökad användningsgrad av befintliga maskiner, kortare ledtider, minskad lagerbindning, färre sjukskrivningar och en mängd andra positiva saker. Svensk industri kan inte vara ett ånglok i en föränderlig värld. Vi kan inte heller vara ett förarlöst snabbtåg utan människor, men vi kan bli något hållbart som alla vill resa med.

Tittar närmare på våra pilotprojekt