• Hur digitaliserat är ditt företag?

    Gör testet. Ta nya steg!

    Världen förändras snabbt. Det påverkar förstås även svensk industri. Digitalisering ställer en mängd krav på dig som företagare, men bjuder framförallt på nya möjligheter. Hur digitaliserad är din produktion just nu? Hur hög eller låg är tröskeln för att komma vidare? Gör Almis test. Vi får dig att titta i rätt riktning och ger dig strategiskt stöd på vägen framåt.