Om du tänker att en femtedel av Sverige totala ekonomi bygger på industrin, så är det inte svårt att tänka sig vad som händer om industrin blir snabbare, smartare och mer effektiv tack vare ökad digitalisering. En välmående industri är en stark välfärd.

Digitalisering som tillväxtmotor
Vi bör alla dra nytta av de möjligheter som digitaliseringen medför så att vi kan få en kontinuerlig produktivitetsökning och inte hamnar efter resten av västvärlden. Industrin är en tillväxtmotor för hela Sverige. Den måste fungera då den utgör en femtedel av Sveriges totala ekonomi. Tillväxten inom svensk industri stavas digitalisering. Det är den smarta, roliga och konkurrenskraftiga vägen framåt.

Fler jobb, inte färre jobb
Tillsammans kan vi få svenska företag att stå förberedda när kraven från kunderna ökar. Krav som utgör grunden för framtidens självstyrande “smarta fabriker” där produkterna själva vet hur de ska produceras och när. Ambitionen är förstås inte att ta bort människans viktiga roll i industrin.

Digitalisering, automation och smarta fabriker handlar om att skapa effektivare produktion, större flexibilitet, mindre handpåläggning och en omfördelning av arbetskraft. Ökat fokus på digitalisering gör att fler människor kan gå till jobbet, inte tvärtom. Robotar, AI och uppkopplade maskiner kommer inte att ta våra jobb, de kommer göra det enklare och till och med roligare att utföra andra arbetsuppgifter. Hela Sveriges ekonomi beror på att svenska företag förstår betydelsen av digitalisering inom den fjärde industriella revolutionen.

Hoppa på det digitala tåget

Digitalisering inom industrin är som ett fullastat tåg med möjligheter. Tåget har varit i rullning ett bra tag och i dagsläget stannar det för alla som vill, men det finns också en överhängande risk att många industrier missar tåget helt. Stig på tåget nu!


Nyckeln för svensk industri
Man kan inte stirra sig blind på att orderböckerna är fulla just nu och tänka att vi tar tag i det där med digitalisering om några år. Man kan inte vara en struts med huvudet i sanden och faxa sina kunder när kunderna i själva verket vill ha orderbekräftelser direkt in i sina affärssystem. Inkomst 4.0 handlar om att få svenska industrier att ta till sig alla fördelar med digitalisering, så att kärnan i svenskt näringsliv inte blir ståendes vid perrongen.

Konkret digitalisering
Digitaliseringen ger dig möjligheter att göra saker på nya sätt och utmana etablerade affärsmodeller samt strukturer. Det pratas mycket om digitalisering och automation, men samtidigt är det få som faktiskt vet var man ska börja och hur man tillämpar konkreta digitaliseringsinsatser i verksamheten. Det är på tiden att vi pratar om digitalisering på ett konkret sätt, för den är högst verklig. En monumental möjlighet för alla som förstår den och samtidigt en extrem risk för alla som avfärdar den.

Digitalt samspel runt bordet
Inkomst 4.0 handlar inte om satsningar på exempelvis robotar, det handlar om att få hela produktionen att tala samma språk och spela enligt samma digitala regler. Att få underleverantörer, köparföretag och systemleverantörer att samspela digitalt på ett helt annat sätt. Det kan leda till ökad användningsgrad av befintliga maskiner, kortare ledtider, minskad lagerbindning, färre sjukskrivningar och en mängd andra positiva saker. Svensk industri kan inte vara ett ånglok i en föränderlig värld. Vi kan inte heller vara ett förarlöst snabbtåg utan människor, men vi kan bli något hållbart som alla vill resa med.