Om du tänker att en femtedel av Sverige totala ekonomi bygger på industrin, så är det inte svårt att tänka sig vad som händer om industrin blir snabbare, smartare och mer effektiv tack vare ökad digitalisering. En välmående industri är en stark välfärd.

Digitalisering som tillväxtmotor
Vi bör alla dra nytta av de möjligheter som digitaliseringen medför så att vi kan få en kontinuerlig produktivitetsökning och inte hamnar efter resten av västvärlden. Industrin är en tillväxtmotor för hela Sverige. Den måste fungera då den utgör en femtedel av Sveriges totala ekonomi. Tillväxten inom svensk industri stavas digitalisering. Det är den smarta, roliga och konkurrenskraftiga vägen framåt.

Fler jobb, inte färre jobb
Tillsammans kan vi få svenska företag att stå förberedda när kraven från kunderna ökar. Krav som utgör grunden för framtidens självstyrande “smarta fabriker” där produkterna själva vet hur de ska produceras och när. Ambitionen är förstås inte att ta bort människans viktiga roll i industrin.

Digitalisering, automation och smarta fabriker handlar om att skapa effektivare produktion, större flexibilitet, mindre handpåläggning och en omfördelning av arbetskraft. Ökat fokus på digitalisering gör att fler människor kan gå till jobbet, inte tvärtom. Robotar, AI och uppkopplade maskiner kommer inte att ta våra jobb, de kommer göra det enklare och till och med roligare att utföra andra arbetsuppgifter. Hela Sveriges ekonomi beror på att svenska företag förstår betydelsen av digitalisering inom den fjärde industriella revolutionen.