Info för Leverantörsföretag

Info för Leverantörsföretag2019-02-15T10:05:53+00:00

Digitaliseringen är inte bara ett modeord utan en realitet som påverkar oss alla, här och nu. Du som vill att ditt företag ska uppfattas som ett modernt företag, som hänger med i utvecklingen, bör ta till dig digitaliseringens möjligheter. I första hand för att utveckla din verksamhet och ta del av de effektivitetsförhöjande effekterna det kan ge, men om du är underleverantör till ett större köparföretag, kan det rent av bli en fråga om överlevnad! Den entreprenör som inte utvecklar sitt företag avvecklar det i praktiken.

De stora köparföretagen håller på att avgöra vilka digitaliseringsåtgärder de kommer att ställa krav på att leverantörerna genomför. Det är en process som inte är avgjord, mycket på grund av att detta är fråga om i många delar ny teknik. Kartan ritas just nu och visst skulle det kännas bra om du som leverantör kan vara med när det händer?

Projektet Inkomst 4.0 vill skapa en arena där köpare, leverantörer och även tjänsteleverantörer kan sitta vid samma bord och prata om villkoren kring administrativ digitalisering. Det är en process som väcker viktiga frågor, inte minst om integritet, där det är nödvändigt att vara proaktiv. Kan flera aktörer diskutera synpunkterna är förutsättningarna bättre för ett resultat där så många som möjligt är nöjda.

Dessutom kan du som deltagare i projektet få vara med i ett nätverk där man delar tips om industriell digitalisering. Projektet har öronen mot rälsen och snappar upp den senaste utvecklingen. Omvärldsbevakning tar mycket tid i anspråk och i din verksamhet vill du ju hellre ägna dig åt kärnverksamheten… eller hur?

Samarbete inspirerad av Gnosjöandan är ett vinnarkoncept som alla drar fördelar från!