Rätt fokus på digitalisering kan öka kvalitetsnivån, minska avbrotten och få upp produktionseffektiviteten. Du kan också göra snabbare omställningar och enklare förutse eventuella problem innan de uppstår på riktigt.

Snabbare omställning

En digitaliserad och automatiserad produktion, en så kallad “smart fabrik” arbetar med färre manuella steg och därför minimeras risken för att saker går fel. En mer effektiv produktion kan i sin tur möjliggöra att maskiner med kort ställtid kan användas för att tillverka anpassade produkter i små serier. De mätdata som lagras kan exempelvis analyseras och bearbetas med hjälp av AI. Med hjälp av sådana stödsystem kan du automatiskt optimera produktionen. Exempel är att se vilken maskin som är mest lämpad för en viss artikel eller att förutse behov för maskinen i fråga.

Digitalisera bit för bit
Uppkopplade maskiner med avbrottsmonitorering gör det möjligt att kontrollera avbrott i produktionen oberoende av plats. Vårt förslag är att sätta igång direkt genom att dela upp digitaliseringsarbetet i flera steg. Bestäm målen, gör prioriteringar, men behåll helhetstänket. En smart fabrik ska underlätta och förenkla arbetet genom att du minskar enformigt, administrativt jobb. Då kan du istället fokusera på rätt saker. Det blir dessutom enklare att skala upp produktionen och förbereda för en ökad tillväxt.

Stärk din länk i kedjan
Om ditt företag är beroende av en eller flera storkunder idag, så är ditt företag förstås också en del av en större produktionskedja. Det viktiga för dig är att vara redo den dagen dina kunder höjer sina krav. Kunderna anlitar dig av en anledning. Kan du leva upp till deras digitala förväntningar i framtiden, så undviker du att hamna i ett sårbart läge.

Viktiga frågor du bör ställa dig:
– Är våra maskiner uppkopplade för avbrottsmonitorering?
– Utförs återkommande kontroller istället för stickprov?
– Används mätdata från maskinparken för att mäta produktionseffektiviteten?
– Kan jag minimera enformiga och administrativa uppgifter?
– Hur ser mina processer ut?