Info för Leverantörer av Affärssystem

Info för Leverantörer av Affärssystem2019-02-15T10:06:26+00:00

Digitaliseringståget går nu, det är inte bara ett modeord utan en realitet. Det är tjänstelevererande företag som ditt som skapar och levererar digitaliseringstjänsterna industrin behöver. Det är nödvändigt för den nationella konkurrenskraften att vi hänger med och tar till oss teknik som gör företagen mer attraktiva. Det handlar om affärssystem som är flexibla och som kan kommunicera med andra system. Även uppkopplade maskiner (IoT) behövs och system som tar beslut (AI) efter de data som samlas in.

De stora köparföretagen håller på att avgöra vilka digitaliseringsåtgärder de kommer att ställa krav på att leverantörerna genomför. Det är en process som inte är avgjord, mycket på grund av att detta är fråga om i många delar ny teknik. Kartan ritas just nu och visst skulle det kännas bra om du som tjänsteleverantör kan vara med när det händer? Många nya produkter och tjänster är på gång!

Projektet Inkomst 4.0 vill skapa en arena där köpare, leverantörer och även tjänsteleverantörer kan sitta vid samma bord och prata om villkoren kring administrativ digitalisering.

Dessutom kan du som deltagare i projektet få vara med i ett nätverk där man delar tips om industriell digitalisering. Projektet har öronen mot rälsen och snappar upp den senaste utvecklingen.

Samarbete inspirerad av Gnosjöandan är ett vinnarkoncept som alla drar fördelar från!