Genom att vara med i dialogen mellan köparföretag och leverantör finns det möjlighet att utforma affärssystem som är anpassade efter kundernas faktiska krav. Du måste anpassa dig, eftersom du inte ritar kartan. Men du kan visa vägen.

En ny era för systemleverantörer
De stora köparföretagen har makten över sina leverantörer. De ritar den digitala kartan, men det är tjänsteföretagen som skapar och levererar de lösningar som industrin behöver. Därför är det viktigt att de bakomliggande affärssystemen är flexibla. Affärssystem från olika tillverkare måste dessutom kunna utbyta information enkelt mellan varandra.

Prata mer med varandra
Administrativ digitalisering tillsammans med uppkopplade maskiner och dataanalys/AI kommer att förändra industrin i grunden. Det tåget bör du vara med på, för det kommer att kräva en mängd nya produkter och tjänster från dig som systemleverantör. Affärssystem som antingen inte kan eller vill prata med andra system har spelat ut sin roll. Det som kan göras bättre av uppkopplade maskiner och AI bör inte göras av människor. Och tvärtom förstås.