I en modern och digital produktionskedja är allt spårbart. Rätt digitala verktyg gör att du alltid har rätt information i rätt tid. Genom att du eliminerar manuella steg kan du korta ledtiderna och får bättre överblick.

Enklare att göra prognoser
I uppkopplade fabriker skapas ett tillförlitligt och kontrollerat informationsflöde från order till leverans. Det innebär färre manuella steg vid hantering av exempelvis orderhantering och det gör också prognostisering enklare och mer tillförlitlig. Återkommande kontroller som utförs och resultat som lagras digitalt gör hela produktionskedjan spårbar.

Snabbare och tydligare produktion
Genom att digitalisera din administration kan du öka effektiviteten, särskilt i alla processer som omfattar fristående enheter. Alla leverantörskedjor har ledtider. Digitalisering av information kan korta den totala tillverkningstiden samtidigt som det ger er en bättre överblick över hela tillverkningsprocessen.