Laserkraft sparade 520 000 kWh med energieffektivisering

– Almi har varit en stor hjälp för oss. Elmätning från Inkomst 4.0-projektet har gett oss ett mycket kraftfullt verktyg för att reducera elförbrukningen, säger Mikael Norin, HR-chef på Laserkraft.
– Vi upptäckte en stor tryckluftsläcka direkt när den uppstod, med hjälp av mätningarna. Diagrammen visade att en kompressor gick för fullt hela tiden, vilket inte är normalt. En ventil hade hakat upp sig och det blåste för fullt i kompressorrummet.
Det upptäcktes också att maskinerna hade onödigt mycket stillestånd. Den stora årsbesparingen på 520 000 kWh har man gjort genom att låta maskinerna arbeta effektivare. Istället för att låta dem vara igång dygnet runt har man med bättre planering lyckats ta bort drygt en tredjedel av maskintiden, men ändå producera lika mycket. Det har gett en reducerad energiförbrukning på cirka 40%.
Genom att dessutom passa på att lägga produktionen enbart på kvälls- och nattetid när elenergin är som billigast har man kunnat spara ännu mer pengar.

Mikael Norin