Välkommen att delta i webbinariet med Inkomst 4.0:

Så ökar du produktionseffektiviteten till (nästan) 100%

När: 7 juni, kl 11:30-12:00 OBS Nytt datum!
Var: digitalt, länk skickas efter anmälan.

Vill dina kunder att du ska producera mer? Använder du redan maskinerna till maximum? Vill du slippa investera i nya dyra maskiner och ändå leverera mer? Mät utnyttjandet på dina maskiner, om du inte redan gör det! Det finns många exempel på företag som ökar maskinernas utnyttjandegrad med över 20-30%!

Vårt fjärde och sista webbinarie för säsongen sänds den 7/6, kl.11.30-12.00. Vi får då praktiska tips på hur man kan göra för att få ut mer ur maskinerna. Mikael Norin på Laserkraft berättar hur de kunde öka produktionseffektiviteten dramatiskt genom att paradoxalt nog stänga av maskinerna under ett skift. Man kunde producera lika mycket som tidigare, trots att maskinerna gick i två skift istället för tre! I webbinariet avslöjar Mikael hur man gick till väga.

Jens Söderlund är VD på Söderlunds Metall där man jobbat med maskinutvärdering med OEE/TAK-värde sedan några år och han berättar hur de har gjort för att få ut mer produktion ur maskinerna. Potentialen är väldigt hög och denna metod är ett ovärderligt verktyg för att dels styra och verifiera optimeringsarbetet, men också för att hitta orsaker till processtörningar.

Mörkertalet på produktionsavbrott är ofta stort eftersom självsäkerheten ofta är hög och man tror man har en högre utnyttjandegrad än i verkligheten.

Vilken affärsnytta kan mätning av utnyttjandegrad ge ditt företag? Vad innebär TAK/OEE-mätning och vilka är fördelarna?

Almi Jönköping driver projektet Inkomst 4.0 som syftar till att stärka länets industriföretag genom att öka sin mognad inom digital industrialisering. På så vis stärker vi framtidens konkurrenskraftiga företag.

Anmäl dig här!
Anmäl dig här!

Webbinariet är kostnadsfritt.
Anmäl dig redan idag!

Jens Söderlund,
VD Söderlunds Metall AB

Mikael Norin

Mikael Norin,
HR-chef Laserkraft AB

Stefan Frylebäck,
Projektledare Inkomst 4.0