Välkommen att delta i seminariet med Inkomst 4.0 och AD-Plast:

Öka din lönsamhet – digitalisera rätt

När: 11 maj, kl 9:00-14:00
Var: Hotell Åsen och AD-Plast AB i Anderstorp, eller digitalt
Platserna är begränsade och föranmälan krävs.

Världen förändras ständigt och vi är en del av den. Hur använder vi digitaliseringens möjligheter bäst och hur rustar vi oss för kommande krav? 

Delta på eventet 11/5 för att lära dig mer om hur man skapar bättre digitaliserade processer, ökar maskinutnyttjandet och i slutändan höjer kundvärdet.

Under dagen kommer Michael Jonsson ta med oss på en rundvandring hos AD-Plast i Anderstorp för att ge oss exempel på hur de har optimerat sin produktion. Vi får veta mer om Michaels visionära och långtgående digitaliseringsstrategi, som hittills bland annat resulterat i optimering av maskinutnyttjandet, självgående truckar och effektivare administrativa flöden. Målet har alltid varit att höja produktionseffektiviteten samtidigt som man gör det möjligt för personalen att arbeta med mer värdeskapande och stimulerande uppgifter.

Almi Jönköping driver projektet Inkomst 4.0 som syftar till att stärka länets industriföretag genom att öka sin mognad inom digital industrialisering. På så vis stärker vi framtidens konkurrenskraftiga företag. Vi flaggar för vårt prova-på-projekt som startar nu under våren, där du får möjlighet att prova att mäta utnyttjandegraden på en maskin under sex månader, till en subventionerad kostnad. Är ditt företag redo för maskinuppkoppling? Mer info kommer under seminariet, men du är redan nu välkommen med din intresseanmälan!

Agenda för dagen:

 • 08:00 Hotellfrukost och mingel
 • 09:00 Välkommen, presentation Energikontor Norra Småland, Almi och Inkomst 4.0
  Presentation av Inkomst tidigare och nuvarande pilotprojekt. Vilka digitaliseringsinsatser ger generellt mest utdelning?
 • 09:25 Digitalisering datadriven produktionsstyrning och normen Industri 4.0
 • 09:50 Mätning av maskinutnyttjande och produktionseffektivitet
  Begreppsförklaring TAK/OEE, kommande krav från marknaden
 • 10:10 Insamling och visualisering av data
 • 10:35 Paus
 • 10:45 Ständiga förbättringar
  Hur använder man insamlad data för att öka produktionseffektiviteten
 • 11:00 Steg för steg – hur man kommer igång med digitalisering enligt Industri 4.0
  Michael Jonsson berättar om AD-Plast strategi
 • 11:15 Goda exempel på digitaliseringslösningar från småländska industrier
 • 12:00 Lunch
 • 13:00 Fabriksvisning AD-Plast AB

Det finns även möjlighet att delta digitalt (länk till sändningen skickas ut i ett separat mail)

Eventet anordnas i samarbete med Energikontor Norra Småland.

Se intervju med Michael Jonsson, AD-Plast i Anderstorp AB, med några exempel på det de har digitaliserat:

Välj om du vill delta fysiskt eller digitalt:

Vill du DELTA FYSISKT – anmäl dig här
Vill du DELTA DIGITALT – anmäl dig här

Seminariet är kostnadsfritt.
Anmäl dig redan idag!

Stefan Frylebäck, projektledare Inkomst 4.0

Peter Malm, koordinator
Inkomst 4.0

Michael Jonsson, ägare & CVO
AD-Plast AB

Seminariet anordnas i samarbete med Energikontor Norra Småland