Välkommen till avslutningskonferens med Inkomst 4.0:

Inkomst 4.0 och Husqvarna Edge bjuder in till evenemang

När: 15 maj, kl 8:30-14:30
Var: Husqvarna AB, Drottninggatan 2, 561 32 Huskvarna
Platserna är begränsade och anmälan är stängd, men du kan registrera dig för kö-plats.

Efter fem år börjar det bli dags att runda av Inkomst 4.0 och vi bjuder in till avslutningsevenemang med Husqvarna AB den 15/5. 

Almi Jönköping driver projektet Inkomst 4.0 som syftar till att stärka länets industriföretag genom att öka sin mognad inom digital industrialisering. På så vis stärker vi framtidens konkurrenskraftiga företag.

Under dagen summerar vi våra egna projekt kring maskinuppkoppling, energieffektivisering och datadelning till kunder/leverantörer. Vi får även lyssna till hur Husqvarna arbetar med mätning och uppföljning i sitt dagliga arbete. Det bjuds på frukost, lunch samt en visning av fabriken Husqvarna EDGE som sedan 2014 har byggt upp en helt ny fabrik. Där hanteras idag hela processen från råvara till färdiga motorsågskedjor som säljs världen över.

Eventet är kostnadsfritt men antalet platser är begränsade och föranmälan krävs. Säkra din plats och anmäl dig redan idag.
Varmt välkommen!

Agenda för dagen:

 • 08:30 Frukostfralla med kaffe
 • 08:50 Konferensen startar, Husqvarna AB och Almi presenteras
 • 09:10 Beskrivning projektet Inkomst 4.0
 • 09:15 Presentation pilotprojekt inkl AI/dataanalys
 • 09:30 Redovisning undersökning bland länets industriföretag, klassning av digital mognad
 • 09:40 Referat från Inkomst 4.0 Strategigrupper
 • 09:50 Pilotprojekt Ljudanalys och vision-system för lagerövervakning
 • 10:15 Paus
 • 10:25 Ytterligare erfarenheter från Inkomst 4.0, vilka är de lågt hängande frukterna?
 • 10:30 Maskinuppföljning, utnyttjandegrad och TAK/OEE-mätning
 • 10:40 CO2-redovisning för underleverantörer till fordonsindustrin, CO2-emissionsanalyser på artikelnivå
 • 10:55 Energieffektivisering inom Inkomst 4.0-projektet. Hur många kWh har sparats? Var hittades de flesta eltjuvarna?
 • 11:05 Avslutande slutsatser och lärdomar från Inkomst 4.0, bästa tipsen för framgångsrik digitaliseringsstrategi. Vilken hjälp kan företag få från Almi efter projektet?
 • 11:15 Husqvarna beskriver sitt arbete med energieffektivisering och maskinuppföljning
 • 12:00 Lunch
 • 13:00 Studiebesök Husqvarna Edge
 • 14:30 Konferensen avslutas

Medverkande från Husqvarna Group AB:
Ulrika Strömberg
Maja Wixe
Mats F Gustafsson
Marcus Broheden Lilja
Rasmus Almström

Medverkande från Almi Jönköping, Inkomst 4.0:
Stefan Frylebäck
Harriet Lidh
Patrik Forss
Peter Malm
Per Hallendorff

Registrera dig för kö-plats här! Endast fysiskt deltagande är tillgängligt!

Anmälan är stängd men du kan registrera dig för kö-plats

Registrera dig för kö-plats här! Endast fysiskt deltagande är tillgängligt!

Ulrika Strömberg, Site Manager Huskvarna, Husqvarna AB

Maja Wixe, Manufacturing Engineering Manager, Husqvarna EDGE

Stefan Frylebäck, projektledare Inkomst 4.0