Möt Inkomst 4.0 på
Elmia Subcontractor

Välkommen till IoT Arena i hall D

Inkomst 4.0 kommer att hålla fyra föredrag om industriell digitalisering på Elmia Subcontractor i Jönköping. Projektet Inkomst 4.0 har drivit fem pilotprojekt under snart ett års tid och även om de inte avslutats ännu har det redan kommit en del resultat.  Du hittar Inkomst 4.0 på kunskaps- och inspirationsarenan IoT Arena i hall D. Följande ämnen kommer att behandlas under Elmia Subcontractor i november. Välkommen!

Onsdag 13/11

11:30 – 11:45 IoT och AI för tillverkande företag – var ska man börja sin digitaliseringsstrategi?
Digitalisering är ett brett begrepp och för tillverkningsindustrin rullar tåget nu. Det är dumt att vänta för att komma ikapp senare. Men hur ska man börja sin digitaliseringsresa? Hur får man mest effekt på kortast tid? Projektet Inkomst 4.0 under Almi syftar till att skapa strategier genom att testa olika digitaliseringar inom den ‘smarta fabriken”.
Stefan Frylebäck, projektledare Inkomst 4.0

14:30 – 14:45 Mätdata direkt in i affärssystemet och AI – bättre koll på kvalitetsdata och produktion
Kundernas krav på spårbarhet och tillgänglighet av kvalitetsdata ökar. För att förenkla hanteringen finns det stora fördelar i att kunna skicka mätdata direkt in i affärssystemet. Informationen är samlad och lätt att koppla till batchnummer. Men hur kopplar man samman maskiner, sensorer och affärssystem? Vi får en beskrivning av ett pilotprojekt inom Almis projekt Inkomst 4.0, där man testar att mata data från maskin till affärssystem på en produktionscell på Hordagruppen AB. Där har också ett AI-projekt med dataanalys startats.
Stefan Frylebäck, projektledare Inkomst 4.0 och John Lejon, Hordagruppen AB

Torsdag 14/11

11:00 – 11:15 Sammankoppling av affärssystem – effektiv kommunikation mellan kund och leverantör
Digitaliserad administration är en lite förbisedd del av industrins digitalisering. Men det finns många hållbarhetsvinster och tid att spara genom att kommunicera mer digitalt. Genom att koppla samman affärssystemen kan man ge insyn i lagersaldo, prognoser och mycket mer. Vilka är fördelarna? Finns det integritetsrisker? Ett av pilotprojekten inom Almis projekt Inkomst 4.0 testar systemintegration på Stoeryd AB. Föredraget beskriver det pågående projektet, såväl som tidigare erfarenheter.
Marcus Holmberg, Stoeryd AB

13:15 – 13:30 Hur förbereder man sig inför sin AI-digitalisering – förarbetet är viktigt!
Alla större projekt får ett effektivare genomförande med ett bra förarbete och det gäller definitivt också för digitalisering, särskilt där AI ingår. Men vilket underlag behöver en beställare ta fram för att känna sig trygg med att man får den leverans man förväntar sig? Ett av pilotprojekten inom Almis projekt Inkomst 4.0 har dragit många värdefulla erfarenheter vid projektering och beställning av ett AI-system med datainsamling och dataanalys för Holsby Metall AB.
Stefan Frylebäck, projektledare Inkomst 4.0 och Elisabet Sofianidou, Kvadrat AB

Läs mer om IoT Arena på Elmia Subcontractor här