Välkommen att delta i webinariet med Inkomst 4.0:

Energieffektivisering – hitta onödig förbrukning

När: 17 mars, kl 11:30-12:00
Var: digitalt, länk skickas efter anmälan

Energieffektivisering är inget nytt men har fått extra uppmärksamhet till följd av de stigande energikostnaderna. De flesta tillverkande företag har energitjuvar som går att åtgärda, ofta med ganska enkla medel. Men, hur hittar man energitjuvarna?

Under en halvtimme får vi veta mer om hur vi med hjälp av mätning kan identifiera energitjuvar, reducera elförbrukningen och därmed elkostnaderna. Dessutom kan du få ett utmärkt redskap för att beräkna dina produkters CO2-avtryck, vilket efterfrågas av allt fler kunder.

Inom ramen för projektet Inkomst 4.0 pågår energimätningar på flera olika företag i länet. Forserum Safety Glass delar med sig av sina tips för att komma åt onödig förbrukning. Deras arbete har gjorts inom ramen för Inkomst 4.0 erbjudande om energieffektivisering, läs mer om erbjudandet här.

Ulf Clausén från Forserum Safety Glass berättar hur de konkret har gått tillväga och vad mätningen har gett för resultat. Projektledare Stefan Frylebäck leder oss genom webinariet och det kommer att finnas utrymme för frågor mot slutet.

Dessutom kommer Joel Runesson från Energikontor Norra Småland berätta om senaste nytt om företagsstöd för elintensiv industri. Vem kan söka, hur gör man och vem kan man fråga.

Almi Jönköping driver projektet Inkomst 4.0 som syftar till att stärka länets industriföretag genom att öka sin mognad inom digital industrialisering. På så vis stärker vi framtidens konkurrenskraftiga företag.

Anmäl dig här


Webinariet är kostnadsfritt.
Anmäl dig redan idag!

Ulf Clausén,
Forserum Safety Glass

Joel Runesson,
Energikontor Norra Småland

Stefan Frylebäck,
Projektledare Inkomst 4.0