Välkommen att delta i seminariet med Vibracoustic, Good Solution och FKG:

Mät din produktion – hitta outnyttjad kapacitet

När: FRAMFLYTTAT, ny tidpunkt meddelas senare
Var: Vibracoustic AB i Forsheda, eller digitalt
Platserna är begränsade och föranmälan krävs.

Vilken affärsnytta kan mätning av utnyttjandegrad ge ditt företag? Hur går man tillväga för att koppla upp maskinerna? Vad innebär TAK/OEE-mätning och vilka är fördelarna? Kraven på mätning och digital transparens ökar från köparföretagen. Hur kan vi rusta oss för detta och vad kan vi lära oss av andra?

Almi Jönköping driver projektet Inkomst 4.0 som syftar till att stärka länets industriföretag genom att öka sin mognad inom digital industrialisering. På så vis stärker vi framtidens konkurrenskraftiga företag. Vi flaggar för vårt prova-på-projekt som startar nu under våren, där du får möjlighet att prova att mäta på en maskin under sex månader, till en subventionerad kostnad. Är ditt företag redo för maskinuppkoppling? Mer info kommer under seminariet, men du är redan nu välkommen med din intresseanmälan!

Under dagen får vi lyssna på Lisa Nelander, produktionschef på Vibracoustic som berättar hur de har optimerat sin produktion genom uppkopplade maskiner, mätning och uppföljning. Som seminariedeltagare får du också ett besök i deras fabriksanläggning. Vibracoustic AB jobbar med vibrationsdämpning och är en av de främsta i sin nisch med silikonbaserade dämpningar. Kunderna återfinns till största delen i fordonsindustrin och enheten i Forsheda har ca 150 anställda.

Good Solutions förklarar hur deras system fungerar tekniskt och vad det finns för vinster med att mäta. De är en av flera leverantörer på marknaden med produkter och tjänster som mäter och analyserar produktionsprocesserna.

Fordonskomponentgruppen ger oss en inblick i vad kommande krav innebär, både när det gäller digitalisering och hållbarhet, samt vad leverantörer bör göra för att vara fortsatt konkurrenskraftiga.

Agenda för dagen:

9:00 Kaffe/fralla
9:20 Programmet startar
9:35 Almi och Inkomst 4.0-projektet presenteras
9:55 Bakgrund och fördelar med uppkopplade maskiner och mätning av produktionseffektivitet (TAK/OEE).
10:10 Paus
10:25 Good Solutions presenterar företaget och beskriver maskinuppföljning, inkl integration mot affärssystem.
10:55 Erbjudande om prova-på-projekt från Inkomst 4.0.
11:10 Fordonskomponentgruppen ger sin bild av kommande krav från fordonskunderna på digitalisering och hållbarhet
11:30 Värdföretaget Vibracoustic beskriver arbetet med maskinuppföljning och vad det har gett.
12:00 Lunch
13:00+ Företagsvisning

Välj om du vill delta fysiskt eller digitalt:

Vill du DELTA FYSISKT – anmäl dig här
Vill du DELTA DIGITALT – anmäl dig här

Seminariet är kostnadsfritt.
Anmäl dig redan idag!

Lisa Nelander, produktionschef och Lean manager, Vibracoustic AB

Stefan Frylebäck, projektledare Inkomst 4.0

Per Hallendorff, koordinator Inkomst 4.0

Jimmie Kling, Good Solutions